Dodatok č. 3 k projektovej zmluve je platný od 25.05.2024 a môžete ho nájsť zverejnený tu: https://www.crz.gov.sk/zmluva/9312861/