V termíne 11. - 16. septembra 2023 sa uskutočnila študijná návšteva vo Washingtone D.C., USA. Cieľom študijnej návštevy bolo získanie informácií o spôsobe zhromažďovania a spracovávania informácií o CBRN incidentoch v USA, o zavedenom systéme odbornej prípravy a CBRN výcviku príslušníkov Federálneho úradu pre vyšetrovanie Spojených štátov amerických (ďalej len „FBI“), o spôsobe medzirezortnej spolupráce v prípadoch CBRN incidentu, ako aj zdieľanie overených postupov a skúseností v danej oblasti. Návšteva sa začala na riaditeľstve FBI, kde špeciálny agent S.H. privítal delegáciu. Riaditeľstvo boja proti zbraniam hromadného ničenia (Weapons of Mass Destruction Directorate - WMDD) FBI, zodpovedné za vyšetrovanie CBRN trestných činov, bolo jedným z hlavných bodov návštevy. Účastníkom boli poskytnuté poznatky o organizačnej štruktúre FBI, operačných taktikách a prípadových štúdiách. Deň pokračoval diskusiami o možnom zneužití bezpilotných systémov pri CBRN hrozbách. Ukrajinskí partneri zdieľali svoje veľmi aktuálne skúsenosti s riešením týchto situácií. Druhý deň študijnej návštevy navštívili zástupcovia projektových partnerov Washingtonskú pobočku FBI (FBI Washington Field Office). Dozorujúci špeciálni agenti K.V. a R.B. vysvetlili systém riadenia a jurisdikčné procesy pri CBRN incidentoch. Bola zdôraznená jednotná riadiaca štruktúra, na ktorej bola demonštrovaná koordinácia zásahov medzi viacerými zapojenými agentúrami/útvarmi. Tretí a štvrtý deň účastníci študijnej návštevy strávili v Akadémii FBI a Laboratóriách FBI v Quanticu. Účastníci získali poznatky o špecializovaných školiacich programoch FBI orientovaných na CBRN hrozby, práce na mieste činu a protokoloch pre manipuláciu s dôkazovým materiálom. Posledný deň sa partneri oboznámili s forenznými schopnosťami laboratórií FBI pri analýze dôkazov pochádzajúcich z CBRN kriminálnych prípadov. Bol predstavený Vedecký útvar pre reakciu a analýzu (Scientific Response and Analysis Unit - SRAU) a Tím analýz nebezpečných stôp (Hazardous Evidence Analysis Team - HEAT). Táto študijná návšteva poskytla projektovým partnerom cenné poznatky o holistickom prístupe FBI k reakcii na CBRN incidenty. Zdôraznené boli štandardizované procesy, spolupráca medzi agentúrami a odbornosť personálu. Výmena poznatkov a skúseností by mala zlepšiť schopnosti projektových partnerov v prípade reakcie na CBRN incidenty.