V termíne 07. – 11. 08. 2023 sa nórskom meste Drammen konal posledný z plánovaných workshopov projektových partnerov, venovaný tvorbe vzdelávacieho a výcvikového systému v oblasti CBRN bezpečnosti. Projektoví partneri si úvodom workshopu zrekapitulovali nadefinované parametre tvoreného CBRN kurzu (cieľové skupiny, výučbové metódy, výstupy vzdelávania a definovanú konkrétnu osnovu kurzu). Jednotliví partneri následne formou pripravených prezentácií a diskusie zdieľali svoje konkrétne skúsenosti a overené postupy pri realizácii špecializovaných vzdelávacích aktivít a praktických tréningov. Projektoví partneri sa počas workshopu venovali aj logistike a plánovaniu študijnej návštevy Federálneho úradu pre vyšetrovanie Spojených štátov amerických, ktorá sa bude realizovať 11. – 15. septembra 2023.

Značnú časť workshopu venovali zástupcovia projektových partnerov plánovaniu medzinárodného cvičenia, ktoré bude v rámci projektu realizované v marci 2024. Odborníci prítomní na workshope zostavili základnú kostru celého cvičenia, vytvorili scenáre, určili počet cvičiacich osôb, mechanizmy evaluácie a medzinárodné organizácie a zahraničné partnerské organizácie, ktoré budú na cvičenie prizvané v pozícii pozorovateľov.  

Projektoví partneri sa na záver workshopu vzájomne informovali o nadchádzajúcich projektových aktivitách a plánovaných stretnutiach