Na základe skúseností prijímateľa grantu v oblasti boja proti CBRN hrozbám je možné konštatovať pretrvávajúce nízke povedomie širšej verejnosti o problematike CBRN bezpečnosti a ochrany, ale aj o problematike možného zneužitia CBRN materiálov. Jednou z cieľových aktivít projektu je preto aj zvyšovanie povedomia širšej verejnosti o hrozbe zneužitia CBRN materiálov.

Uvedené bude dosiahnuté vytvorením propagačných materiálov (v printovej forme - brožúry, letáky), ako aj vytvorením propagačného videospotu.