V rámci tejto aktivity je plánované vzdelávanie a výcvik zamestnancov štátnych inštitúcií kompetentných v oblasti boja proti nelegálnemu nakladaniu s CBRN materiálmi (CBRN špecialistov a príslušníkov zásahových jednotiek) v Slovenskej republike a na Ukrajine, za účelom zlepšenia úrovne ich vedomostí a zručností v tejto oblasti.

Vzdelávanie a výcvik je naplánované ako 8 kurzov pre 20 slovenských špecialistov, 2 kurzy pre 20 slovenských príslušníkov zásahových jednotiek, 5 kurzov pre 20 ukrajinských špecialistov, 1 kurz pre 20 ukrajinských príslušníkov zásahových jednotiek, 3 spoločné kurzy pre 20 slovenských, 10 ukrajinských a 2 nórskych CBRN špecialistov.

V rámci tejto aktivity bude taktiež zrealizovaných 5 intenzívnych kurzov anglického jazyka pre 20 ukrajinských špecialistov.

Taktiež je plánovaný spoločný seminár pre predstaviteľov prokuratúry a súdnictva Slovenskej republiky a Ukrajiny. Seminár prebehne na území Slovenskej republiky a je naplánovaný pre 25 slovenských a 15 ukrajinských predstaviteľov prokuratúry a/alebo súdnictva.

Cieľovými skupinami Aktivity 5 - Vzdelávanie a výcvik sú zamestnanci inštitúcií kompetentných v oblasti boja proti nelegálnemu nakladaniu s CBRN materiálmi zo Slovenskej republiky, Ukrajiny – CBRN špecialisti, príslušníci zásahových jednotiek, prokurátori, sudcovia, predstavitelia nórskych kompetentných inštitúcií.

Pre širšiu odbornú verejnosť budú zorganizované semináre o problematike nelegálneho nakladania s CBRN materiálmi pre súkromné spoločnosti zaoberajúce sa legálnym nakladaním s CBRN materiálmi v Slovenskej republike. Plánované sú 3 semináre po 15 účastníkov.