Otváracia a záverečná konferencia projektu – obidve konferencie budú hosťované prijímateľom grantu na území Slovenskej republiky.

Cieľom otváracej konferencie je predovšetkým zdieľanie cieľov a zámerov projektu s medzinárodnými organizáciami ako Interpol, Europol a IAEA (Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu), ale aj identifikácia a prepojenie všetkých relevantných partnerov v oblasti CBRN bezpečnosti a ochrany.

Cieľom záverečnej konferencie je formálne ukončenie projektu a prezentácia dosiahnutých cieľov pred medzinárodnou komunitou.