Otváracia a záverečná konferencia projektu – obidve konferencie budú hosťované prijímateľom grantu na území Slovenskej republiky.

Cieľom otváracej konferencie je predovšetkým zdieľanie cieľov a zámerov projektu s medzinárodnými organizáciami ako Interpol, Europol a IAEA (Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu), ale aj identifikácia a prepojenie všetkých relevantných partnerov v oblasti CBRN bezpečnosti a ochrany.

Cieľom záverečnej konferencie je formálne ukončenie projektu a prezentácia dosiahnutých cieľov pred medzinárodnou komunitou.


Otváracia konferencia projektu

Projektoví partneri v termíne 17. - 19. januára 2023 zorganizovali v Grand hoteli Permon v Podbanskom otváraciu konferenciu projektu. Išlo o hlavné otváracie podujatie projektu, ktorého zámerom bolo predovšetkým zdieľať ciele a zámery projektu, ako na národnom, tak aj na medzinárodnom fóre a tiež identifikovať a prepojiť všetky relevantné subjekty v oblasti CBRN bezpečnosti a ochrany. Pozvanie na otváraciu konferenciu prijali zástupcovia všetkých relevantných zložiek Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, ako aj Kriminálneho úradu finančnej správy. Konferencie sa okrem zástupcov vyššie uvedených inštitúcií zúčastnili aj Správca programu „Dobré spravovanie / Cezhraničná spolupráca“ – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, zástupcovia Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva na Slovensku a Veľvyslanectva Spojených štátov amerických, ako aj príslušníci polície Českej republiky, Maďarskej republiky, Portugalska, Rumunska, Francúzskej žandarmérie a zástupcovia Ministerstva energetiky Spojených štátov amerických (programu pre odhaľovanie a potláčanie pašovania jadrových materiálov) a Jadrového regulačného úradu Rumunska.

Základné ciele konferencie boli naplnené, keďže projektovým partnerom sa úspešne podarilo spropagovať ako samotný projekt a jeho zámery, tak aj problematiku CBRN bezpečnosti vo všeobecnosti a taktiež boli počas konferencie úspešne identifikovaní a prepojení jednotliví stakeholderi na úseku boja proti CBRN kriminalite.

 

Dostupné prezentácie: