V rámci projektu budú zrealizované 2 medzinárodné cvičenia, ktorých cieľom je zdieľanie overených postupov, identifikácia problémových oblastí v súčasne nastolenom systéme spolupráce a testovanie koncepcie odhaľovania a reakcie na CBRN incident. Cvičenia budú prebiehať na území Slovenskej republiky.

Cieľovými skupinami aktivity sú zamestnanci inštitúcií kompetentných v oblasti boja proti nelegálnemu nakladaniu s CBRN materiálmi zo Slovenskej republiky, Ukrajiny a Nórska, CBRN špecialisti z 10 európskych krajín a 3 medzinárodných inštitúcií v pozícii pozorovateľov.