Nakoľko Slovenská republika ani Ukrajina v súčasnosti nemajú zavedený žiadny formálny systém vzdelávania príslušníkov bezpečnostných zložiek v oblasti CBRN bezpečnosti a ochrany, je cieľom partnerov v rámci projektu takéto systémy v oboch krajinách vytvoriť, sformalizovať a otestovať ich efektivitu.

 

Uvedené bude dosiahnuté nasledovnými aktivitami:

  • 3 študijné návštevy v krajinách s funkčným a efektívnym systémom boja proti nelegálnemu nakladaniu s CBRN materiálmi a s konzistentným a efektívnym systémom CBRN vzdelávania a výcviku (USA, Izrael, Francúzsko).
  • 6 workshopov s účasťou expertov v oblasti boja proti nelegálnemu nakladaniu s CBRN materiálmi zo Slovenskej republiky, Ukrajiny a Nórska, za účelom vytvorenia a formalizácie konzistentného a efektívneho CBRN vzdelávacieho a tréningového systému.
  • Vytvorenie vzdelávacích materiálov – príručiek CBRN bezpečnosti a ochrany.