V termíne 15. – 19. 08. 2022 sa konal prvý projektový workshop, za účasti zástupcov všetkých projektových partnerov. Pôvodne sa mal tento workshop konať v Kyjeve, ale s ohľadom na aktuálnu bezpečnostnú situáciu bola táto aktivita presunutá do online priestoru. Počas workshopu partneri zdieľali aktuálne informácie z prostredia organizácií, ktoré reprezentujú, a prítomní mali taktiež možnosť prediskutovať nadchádzajúce projektové aktivity a výzvy, ktoré ich v najbližšom časovom horizonte čakajú. Nosnou témou workshopu bola implementácia spoločnej operačnej koncepcie bezpečnostných zložiek v prípade CBRN incidentu na slovensko-ukrajinskej hranici a v pohraničných teritóriách. Projektoví partneri touto aktivitou priamo nadväzujú na výsledky predchádzajúceho projektu financovaného v rámci programu SK08 - Cezhraničná spolupráca v programovom období grantov EHP a Nórska 2009 – 2014. Projektoví partneri v rámci tejto aktivity pripravujú rozsiahlu analýzu súvisiacej legislatívy a interných aktov riadenia zapojených bezpečnostných zložiek, za účelom identifikácie nedostatkov a rozdielov pri cezhraničnej výmene informácií v oblasti CBRN bezpečnosti.