V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti Partnerskej dohody projektu, zrealizovali projektoví partneri dňa 19. 05. 2022 úvodné pracovné rokovanie, ktoré sa s ohľadom na aktuálnu situáciu konalo v online priestore. Počas zvolanej videokonferencie partneri projektu diskutovali o súčasnej situácii na Ukrajine a jej dopadoch na implementáciu projektu, plánovali postupnosť implementácie aktivít, ale venovali sa aj tomu, ako praktické výstupy projektu prispejú k zmierneniu aktuálnych CBRN hrozieb spôsobených vojenským konfliktom na Ukrajine.