Posilnenie medzinárodnej a bilaterálnej spolupráce v oblasti  chemickej, biologickej, radiačnej a jadrovej (CBRN) bezpečnosti je predmetom dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Správou Štátnej hraničnej správy Ukrajiny o interakcii a spolupráci v týchto oblastiach. Dohodu počas spoločného rokovania vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny vo štvrtok 11. apríla 2024 podpísali minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a vedúci správy ukrajinskej pohraničnej stráže Serhii Deineko. Podpis tejto dohody je súčasťou projektu Triglav - Posilnenie boja proti CBRN hrozbám na slovensko-ukrajinskej hranici.

Dohoda upravuje spoluprácu v oblasti predchádzania a boja proti nelegálnemu pohybu CBRN materiálov a zaisťovania takýchto nebezpečných materiálov na ukrajinsko-slovenskej hranici. Prebiehať má formou výmeny informácií a realizáciou seminárov a cvičení v rámci projektov, ako aj vzájomnou pomocou pri zásahoch počas CBRN udalostí a incidentov na ukrajinsko-slovenskej hranici.

„Téma CBRN hrozieb naberá v poslednom čase na aktuálnosti. Preto výmena skúseností a rozvoj odborných štandardov a ich zapracúvanie do výkonnej a úradnej činnosti sú kľúčové pre stabilitu a bezpečnosť ktoréhokoľvek štátu v ktoromkoľvek regióne,“ spresnil  minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.