Prijímateľ grantu – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ukončil verejné obstarávanie, ktorého cieľom je zabezpečenie publicity projektu a projektových aktivít, ako aj tvorba niektorých projektových výstupov, ktorými sú napríklad propagačné videospoty a brožúry. Zmluva so spoločnosťou Mayer/McCann Erickson, s.r.o. je platná od 16. 12. 2023 a je môžete ju nájsť zverejnenú tu: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8716144/.