V termíne 05. – 09. 06. 2023 sa v Košiciach konal ďalší z plánovaných workshopov projektových partnerov. Projektoví partneri sa tento raz stretli za účelom stanovenia presných parametrov vzdelávania a výcviku príslušníkov bezpečnostných zložiek Slovenskej republiky a Ukrajiny v oblasti chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej (CBRN) bezpečnosti a ochrany, najmä pri tvorbe akreditovaného CBRN kurzu policajtov v Slovenskej republike. Vzhľadom na fakt, že ako Štátna hraničná stráž Ukrajiny, tak aj Bezpečnostná služba Ukrajiny majú CBRN problematiku v učebných osnovách svojich akadémií už implementovanú, poskytli ukrajinskí projektoví partneri slovenským kolegom cenné rady ako pre samotnú tvorbu vzdelávania, tak aj pre následnú praktickú realizáciu samotného výcviku. Realizátor projektu počas workshopu pre ostatných projektových partnerov zorganizoval taktiež exkurziu, ktorej cieľom bolo predstavenie spolupráce bezpečnostných zložiek štátu so súkromným sektorom pri riešení rádiologických a jadrových incidentov alebo záchytov RN materiálov. Účastníci workshopu mali možnosť vidieť, akým spôsobom prebieha v Slovenskej republike oprávnená manipulácia s vysokoaktívnymi zdrojmi ionizujúceho žiarenia a taktiež im boli predstavené prípadové štúdie z nedávnych záchytov RN materiálov. Časť tohto projektového workshopu bola taktiež venovaná plánovaniu nasledujúcich projektových aktivít – najmä výcviku a vzdelávania príslušníkov bezpečnostných zložiek, plánovanej študijnej návštevy a medzinárodného cvičenia. Posledný z projektových workshopov, ktorý bude venovaný problematike CBRN vzdelávania a výcviku sa bude konať v priebehu  letných mesiacov v Nórskom meste Drammen.