Za účasti zástupcov všetkých projektových partnerov sa v termíne 20. – 24. 03. 2023 v Trenčíne konal ďalší workshop projektu GGCPP004. Projektoví partneri sa počas plodných rokovaní venovali problematike vzdelávania príslušníkov bezpečnostných zložiek Slovenskej republiky a Ukrajiny v oblasti chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej (CBRN) bezpečnosti a ochrany, ale aj tvorbe samotného CBRN vzdelávacieho a výcvikového systému, ktorý má byť jedným z inovatívnych prínosov projektu. Projektoví partneri medzi sebou zdieľali informácie o aktuálne nastavenom vzdelávaní a výcviku v oblasti CBRN bezpečnosti a ochrany v prostredí Policajného zboru (za Slovenskú republiku) a v prostredí Bezpečnostnej služby Ukrajiny a Štátnej hraničnej stráže Ukrajiny. Projektoví partneri jasne identifikovali nedostatky a prekážky, s ktorými sa pri vzdelávaní a výcviku v tejto oblasti dlhodobo potýkajú a spracovali základnú osnovu pripravovaného špecializovaného CBRN kurzu pre príslušníkov Policajného zboru. Projektový workshop bol obohatený o študijnú návštevu Výcvikového testovacieho centra radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (RCHBO) Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Zemianskych Kostoľanoch, ktoré je akreditovaným výcvikovým strediskom OPCW (Organizácia pre zákaz chemických zbraní), ponúkajúce unikátne možnosti praktického výcviku príslušníkov bezpečnostných zložiek s reálnymi chemickými bojovými látkami a inými toxickými chemikáliami. Projektoví partneri si na záver workshopu stanovili úlohy a termíny na ich splnenie a ďalšie diskusie k tejto problematike budú rozvíjať v priebehu nasledujúceho projektového workshopu v Osle.

Dostupné prezentácie: