V termíne 26. – 30. 09. 2022 sa konal tretí projektový workshop, za účasti zástupcov všetkých projektových partnerov. Hostiteľom projektového workshopu bol tento raz donorský partner projektu – Nórsky úrad radiačnej a jadrovej bezpečnosti. Workshop sa konal v nórskom Stavangeri a zástupcovia partnerov projektu okrem riešenia aktuálnej projektovej problematiky - implementácie spoločnej operačnej koncepcie bezpečnostných zložiek v prípade CBRN incidentu na slovensko-ukrajinskej hranici a v pohraničných teritóriách a spracovania rozsiahlej analýzy súvisiacej legislatívy a interných aktov riadenia zapojených bezpečnostných zložiek, za účelom identifikácie nedostatkov a rozdielov pri cezhraničnej výmene informácií v oblasti CBRN bezpečnosti, mali vďaka nórskemu projektovému partnerovi možnosť navštíviť Spoločné vojenské centrum NATO, ktoré sa nachádza práve v nórskom Stavangeri. Projektovým partnerom bola veliteľom centra poskytnutá prezentácia o výcvikových činnostiach, ktoré toto centrum ponúka partnerom NATO. Partneri mali následne možnosť počas sprevádzanej študijnej návštevy detailnejšie spoznať činnosti centra, ktoré sú vykonávané za účelom poskytovania toho najkvalitnejšieho strategického výcvikového programu jednotiek NATO alebo národných vojenských jednotiek členských štátov NATO. Projektovým partnerom boli predstavené základné procesy tvorby výcvikových programov aj špecifické oblasti celého procesu, ktoré sa riadia výcvikovými štandardami NATO.  Táto študijná návšteva, ktorú projektovým partnerom sprostredkoval donorský partner projektu bude významným prínosom pri riešenie druhej nosnej problematiky projektu – tvorbe CBRN vzdelávacieho systému bezpečnostných zložiek zapojených do projektu.